Styrelsen

Vice ordförande

Annelee Bergstrand

Annelee Bergstrand

Ledamot

Christian  Neemé

Christian Neemé

Ledamot

Daniel Sahlin

Daniel Sahlin

Ledamot

Johan Ålenius

Johan Ålenius

Sekreterare

Marita  Lieback

Marita Lieback

Kassör

Matz Blidby

Matz Blidby

Ordförande

Richard Markstedt

Richard Markstedt

Ledamot

Ulf Johansson

Ulf Johansson

Ledamot

William Pyk

William Pyk

Valberedning

Valberedning

Ervin Alic

Ervin Alic

Valberedning

Pelle Kyhlén

Valberedning

Tommy Ekholm

Press, kommunikation och hemsida

Ansvarig

Kevin Neemé

Kevin Neemé